Barngrupper

Barngrupper

Under våra planerade aktiviteter och utflykter är barnen indelade i tre åldersgrupper(Knopp, Knytte och Mulle).

Knopp (1-3 år)

Vi går till vår närmaste skogsdunge. Vägen till utflyktsmålet bjuder på många spännande upptäckter. Vi återvänder till samma utflyktsmål så att barnen lär känna platsen och ser hur naturen skiftar under årstiderna. Ledarna uppmuntrar barnen att upptäcka och undersöka omgivningen med hjälp av sina sinnen. När alla ätit sin matsäck och lekt en stund efter maten sjunger vi sången ”Hej då skogen” Nu är det dags att gå tillbaka till förskolan på trötta ben och sova en stund.

Knytte (3-4 år)

knopp På Skogsknyttarna får barnen uppleva naturen, röra sig fritt och ha roligt ute. Vi ledare försöker fånga varje barns intresse, följa deras upptäckter, delta i deras upplevelser, stanna upp – titta, lyssna, känna, lukta och fundera tillsammans. Så här kan en Knytteutflykt se ut på VillaVillekulla:


På vägen till Knytte platsen stannar vi och sjunger ”Knacka på-visan”:

Vi knackar på får vi komma in
I naturen till alla djuren
Vi knackar på, är det nå´n som hör
Vi vill gärna veta vad ni gör


Nu öppnar vi dörren och går in
I naturen till alla djuren
Kom och följ med alla som är här
Äventyret väntar på oss där !!


Längs stigen tittar vi på den stora granen, känner på barken, tittar upp mot toppen, lyssnar. Vem bor i granen? Vi sjunger ”Ekorr´n satt i granen”.


Framme vid Knytte platsen sätter vi oss och sjunger ”Skogsknyttarnas visa”. Barnen talar om sina namn för nyckelpigan, Knyttarnas symbol.
Matramsa, därefter äter vi matsäcken som alla har med sig i sina ryggsäckar.
Vi tränar barnens begreppsbildning genom olika övningar och sagor.
Vi brukar leka en rörelselek tillsammans t.ex.

  • Kom alla mina Knytte barn.
  • Björnen sover.
  • En bonde i vår by etc.


Som avslutning sjunger vi : Alla fötter säger stamp, stamp, stamp……


mulle (4-6 år)

Vi tar oss till "Mulleplatsen" samtidigt som vi undersöker spår, växter eller djur på väg dit. Medan vi äter vår matsäck, som var och en bär själv, läser vi en saga eller berättar något om det vi har som tema för dagen. Vi fortsätter med fri lek/arbetsuppgift och avslutar med lek och sång innan det är dags att gå tillbaka till förskolan. Ibland stannar vi kvar i skogen en stund till och vilar eller leker.