Verksamheten

I Ur och Skur

I Ur och Skur pedagogiken har sin utgångspunkt i Friluftsfrämjandets grundläggande målsättning om natur, miljö och hälsa varje dag


I Ur och Skurs mål är att med läroplanen som grund:

  • Ge barnen kunskap om naturen och förmedla naturkänsla
  • Ge barnen ett ekologiskt synsätt och därmed skapa miljömedvetenhet.
  • Ge barnen kunskap om hur man uppträder i naturen och respekterar Allemansrätten.
  • Ge barnen stimulans i hela sin utveckling genom att använda naturen.
  • Ge barnet möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • Ge barnet grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv


På vår förskola ges barnen möjlighet att uppnå läroplanens mål med hjälp av friluftsliv, utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande.


Genom att barnen får upptäcka, leka och uppleva med alla sinnen och hela kroppen befäster de sina kunskaper och får en ökad förståelse för de samband som finns i naturen. Att vistas mycket i naturen ger barnet utlopp för sitt behov att röra sig och ständigt nya utmaningar att utveckla motoriken.


Vi anser att naturen är världens bästa klassrum där barnet får gott om möjlighet att konstruera, utöva friluftsliv, rörelse, känna gemenskap, leka, lära, uppleva äventyr men även möjlighet att stanna upp och njuta av stunden.


På I Ur och Skur Villa Villekulla får barnet prova på olika friluftsaktiviteter och möjlighet att grundlägga friluftsfärdigheter, som hon/han kan ha nytta av hela livet. Praktiskt miljöarbete som kompostering, odling, återbruk och källsortering är en naturlig del av arbetet på vår förskola.

Pedagogernas roll

Pedagogernas(Ledarnas) roll är att arbeta medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande utifrån varje barns utveckling, erfarenhet och intresse.


Från jord till bord

För att tydliggöra kretsloppet och ge barnen ökad kunskap om matens väg från odling till tallriken är de delaktiga i den odling och kompostering som sker på vår gård. De komposterar matrester, tömmer komposten, planterar fröer och sätter potatis. När hösten sedan kommer skördar de i trädgårdsland och växthus för att sedan smaka det de odlat

IMG_0542
IMG_1753
IMG_0813
IMG_1710
IMG_1899
IMG_1742
IMG_1907
IMG_1905